i-model

 

Καινοτομικό πρότυπο επιχείρησης

User:
Pass:
 
  Register?

Creativity is the process of discovering something you did not start out with. COLLINGWOOD

E-mail

Ο γενικός στόχος του έργου είναι να εισάγει τη στρατηγική της διαχείρισης καινοτομίας στην βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου, συγκεκριμένα με την κατάρτιση και την παρακολούθηση των συμμετεχόντων κορυφαίων και μεσαίων στελεχών στην ανάπτυξη μέσα στις επιχειρήσεις τους.

Το τελικό προϊόν του έργου θα είναι ένα i-model - Innovation company model - ένα πλαίσιο μεθοδολογίας, διαδικασιών και υλικών "έτοιμων να εφαρμοσθούν" για την εισαγωγή μιας αποδοτικής διαχείρισης καινοτομίας στις εν λόγω επιχειρήσεις.

Μέσα στο έργο, το i-model θα αναπτυχθεί και θα εξεταστεί, παρουσιάζοντας τις δυνατότητες υποκίνησης των διαδικασιών στις επιχειρήσεις – πώς να μεταφέρουν τις ιδέες προς την επιχειρησιακή πραγματοποίηση και να καθιερώσουν μια διαδικασία αυτοδιδασκαλίας στον τομέα των καινοτόμων διαδικασιών.

Αναμένουμε ότι το i-model θα παράσχει ένα χρήσιμο εργαλείο για την εφαρμογή των καλών πρακτικών και των ρουτινών στη διαχείριση των διαδικασιών καινοτομίας στις επιχειρήσεις, όχι μόνο στη βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου αλλά και αλλού.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η εφαρμογή του έργου θα είναι ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας επεξεργασίας ξύλου στην ευρωπαϊκή καθώς επίσης και την παγκόσμια αγορά.

I. ΕΤΑΙΡΟΙ

Oι οργανισμοί που σχηματίζουν την ομάδα έργου είναι:

Inštitut za inovativnost in tehnologijo

Korona plus Ltd. - Institute for Innovation and Technology, Σλοβενία (Συντονιστής), e-mail: phare.inovacije@guest.arnes.si,

ICDC

ICDC-Mjärdevi Science Park, Σουηδία, e-mail: arne.kullbjer@icdc.se,

HRDC

Ελληνικό Περιφερειακό Αναπτυξιακό Κέντρο, Ελλάδα, e-mail: ngeorg@hrdc.org.gr,

Cassovia BIC

Cassovia BIC Ltd. - Business and Innovation Center, Σλοβακία, e-mail: chovan@bicke.sk,

Lesarski grozd

Wood Industry Cluster, Σλοβενία, e-mail: grozd@sloles.com,

Faculty of Manegement

University of Primorska, Faculty of Management Koper, Σλοβενία, e-mail: peter.fatur@fm-kp.si.

Αυτό το Έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Αυτή η δημοσίευση απεικονίζει τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει καμιά ευθύνη για το περιεχόμενο των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο έργο.


II. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η διάρκεια του έργου, όπως ορίζεται στη σύμπραξη των εταίρων, είναι 36 μήνες, από 1η Δεκεμβρίου 2004 έως 1η Δεκεμβρίου 2007.
Οι δραστηριότητες του έργου θα υλοποιηθούν σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες, δηλαδή Σλοβενία, Ελλάδα, Σουηδία και Σλοβακία. Εντούτοις, τα αποτελέσματα του έργου θα έχουν έναν πιό καθολικό χαρακτήρα. i-model θα παράσχει ένα επιχειρησιακό πρότυπο για την εφαρμογή της διαδικασίας καινοτομίας στις επιχειρήσεις από ολόκληρη την ΕΕ.


III. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός του έργου που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέρχεται στο ποσό των 503.803,00 ευρώ.


IV. ΟΜΑΔΑ-ΣΤΟΧΟΣ

Η ομάδα-στόχος του έργου καλύπτει περίπου 12 ΜΜΕ που αντιπροσωπεύουν την βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου και τον κλάδο επίπλων στη Σλοβενία, τη Σλοβακία, τη Σουηδία και την Ελλάδα.

Στο πλαίσιο του έργου 60 έως 100 κορυφαία και μεσαία στελέχη από τις επιλεγμένες επιχειρήσεις θα εκπαιδευθούν για να γίνουν σύμβουλοι. Η συγκεκριμένη εργασία του έργου με τους εν λόγω διευθυντές αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό μέρος του έργου. Επιπλέον, 100 - 150 υπάλληλοι από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα συμμετάσχουν στις διαδικασίες κατάρτισης και καινοτομίας υπό την καθοδήγηση των συμβούλων. Επιπλέον, οι αντιπρόσωποι από τις περιφερειακές αναπτυξιακές οργανώσεις θα κληθούν να συμμετέχουν με στόχο να διαδοθεί η γνώση σε άλλες επιχειρήσεις και κλάδους.

Γιατί το έργο στοχεύει στη βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου;

Το ξύλο αποτελεί ένα φυσικό μέρος στις περισσότερες από τις χώρες της ΕΕ. Υπάρχουν όχι μόνο οικονομικοί, αλλά και περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί παράγοντες που είναι πολύ σημαντικοί στην ΕΕ, αν και οι πιο πρόσφατες οικονομικές αναλύσεις παρουσίασαν τη βιομηχανία ξύλου ως έναν από τους λιγότερο ανταγωνιστικούς κλάδους. Οι κύριοι λόγοι είναι υψηλού κόστους εργασίας στην ΕΕ, ανεπαρκή Ε&Α που δεν σχετίζεται με την οικονομία κ.λπ.... Το έργο αντιμετωπίζει την πρόκληση της δημιουργίας ισχυρότερης ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων ξύλου και επίπλων, ειδικά στις νέες χώρες της ΕΕ. Συνεπώς, αυτό θα έφερνε μια επιβίωση των παραδοσιακών κλάδων και της απασχόλησης για αρκετά άτομα.


V. ΚΥΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ

Τα συγκεκριμένα βήματα προς την επίτευξη των στόχων του έργου είναι:

  • ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης της διαδικασίας διοικητικής καινοτομίας στις επιλεγμένες επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου στις συμμετέχουσες χώρες (ανάλυση "πριν"),

  • ανάπτυξη του καινοτόμου οργανωτικού προτύπου εκμάθησης βάσει της χρησιμοποίησης των σύγχρονων τεχνολογιών ICT,

  • προετοιμασία και εφαρμογή ειδικού σύγχρονου ενδοεταιρικού εκπαιδευτικού προγράμματος για τα κορυφαία και μεσαία στελέχη από τις επιλεγμένες επιχειρήσεις (ΜΜΕ),

  • προετοιμασία της καινοτόμου στρατηγικής και των λειτουργικών σχεδίων για τις επιλεγμένες επιχειρήσεις,

  • ανάλυση "μετά" και βελτιστοποίηση του i-model.

Entire project


VI. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Όπως αναφέρεται ανωτέρω, το ολόκληρο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα διαμορφωθεί και θα εκτελεσθεί μέσα στο έργο. Ο στόχος της κατάρτισης είναι να βελτιωθούν η συγκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητες των κορυφαίων και μεσαίων στελεχών από τις επιλεγμένες επιχειρήσεις για μια αποδοτική εργασία στην περιοχή καινοτομίας στην καθημερινή ρουτίνα της επιχείρησης. Το πρόγραμμα, βασισμένο στη χρησιμοποίηση των σύγχρονων εργαλείων και μεθόδων κατάρτισης, θα καλύψει:

  • διαλέξεις, παρουσίαση πρακτικών παραδειγμάτων και καλών πρακτικών,

  • αλληλεπιδραστικά υλικά και μέθοδοι με τη χρήση των επίκαιρων πληροφοριών στο ιστοχώρο του έργου, της εμπειρίας των ανθρώπων που εργάζονται μαζί στο έργο, των χρήσιμων συνδέσεων (links), της ενότητας μάθησης εξ αποστάσεως / Ε-βιβλίο / φόρουμ Διαδικτύου, κ.λπ....

Το περιεχόμενο των υλικών θα βασισθεί στη γνώση για την αλυσίδα εφεύρεση-καινοτομίας: δημιουργική σκέψη, φάση επιλογής ιδεών, Ε&Α, πρόσβαση στους πόρους γνώσης (με στην επιχείρηση και σε συνεργασία με πανεπιστήμια, ιδρύματα, διεθνείς συνεργάτες), προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, χρήση των τεχνολογιών ICT κ.λπ....