i-model

 

Innovationsverktyg

User:
Pass:
 
  Register?

Imagination is more important than knowledge. ALBERT EINSTEIN

E-mail

Här följer ett antal påståenden som är relaterade till innovationsprocesser i ett företag. Med tanke på ditt företag kan du ange hur det stämmer genom att använda 1 till 4 enligt följande: :

4 (Jag instämmer)
3 (Jag instämmer delvis)
2 (Jag instämmer mestadels inte alls)
1 (Jag instämmer inte alls).

1. Vi tillämpar olika metoder för att analysera behoven hos våra kunder ( t ex enkäter, SWOT-analyser, fokusgrupper,...)

1 2 3 4

2. Vi saknar goda idéer som är originella.

1 2 3 4

3. Vi kollar systematiskt de aktuella behoven och önskemålen från våra kunder (inte bara existerande behov utan också potentiella nya behov)

1 2 3 4

4. Det händer ofta att förverkligandet and annars lovande idéer förkastas eftersom vi saknar nödvändig kunskap eller har för små resurser för att kunna förverkliga den.

1 2 3 4

5. Vi förutser att volymen av vårt företags aktiviteter kommer att öka i framtiden.

1 2 3 4

6. Vi känner till och applicerar olika tekniker för att generera idéer och introducera förbättringar (t ex brainstorming, fiskebensdiagram, laterala intellektuella metoder......).

1 2 3 4

7. Vi vet hur vi ska hitta information om nya teknologier, resultat av senaste forskningen (inom vårt område) och affärsmöjligheter I andra länder. We know how to find information on newly developed technologies, results of the latest research (in the field of our work) and business opportunities around the world.

1 2 3 4

8. En stor del av de idéer vi generar för nya produkter implementeras aldrig i verkligheten.

1 2 3 4

9. Innan vi beslutar o matt utveckla en innovation så undersöker vi inte bara finansiella och andra nödvändiga resurser för att förverkliga innovationen utan också dess effekter.

1 2 3 4

10. De flesta av våra idéer/lösningar som behöver skyddas (patent, varumärke etc.) har redan sådant skydd.

1 2 3 4

11. För att vara framgångsrika är nya affärsidéer väsentliga i vår bransch ( t ex idéer för nya produkter, nya marknader, bra produktion ....).

1 2 3 4

12. Om vi lyckas hitta lämplig extern expertis skulle våra produkter vara betydligt bättre.

1 2 3 4

13. Beslut om nya produkter tas mer på intuition snarare än en genomgående analys.

1 2 3 4

14. Vi känner till de nödvändiga delarna i en god affärsplan.

1 2 3 4

15. Vi känner till de möjligheter som erbjuds inom området innovationer och FoU inom EU-program.

1 2 3 4

16. Vi känner till de senaste världsvida utvecklingen inom det professionella område som är relaterat till vårt företag.

1 2 3 4

17. Vi tenderar att närma oss introduktionen av en ny produkt mycket systematiskt. Hela processen är noggrant planerad (tidsplaner, nödvändiga resurser och personal.....)

1 2 3 4

18. De flesta nya produkter vi har introducerat på marknaden har varit kommersiellt framgångsrika.

1 2 3 4

19. Vi vet nästan ingenting om intellektuellt ägande (patent, varumärken, modeller och liknande).

1 2 3 4

20. Det skulle vara bra att expandera våra aktiviteter också utomlands.

1 2 3 4

21. Det finns en risk att vår produkt, utseende eller logotyp kommer att kopieras av konkurrenter.

1 2 3 4