i-model

 

Innovation company model

User:
Pass:
 
  Register?

Great opportunity is usually disguised as unsolvable problems. GRETCHEN G. CLEMENT

E-mail

Målet är att introducera en övergripande strategi för innovationsledning inom träindustrin, genom att ubilda ledningspersonal i den snabba utvecklingen och högre konkurrensförmåga i sitt företag. Den slutliga produkten ska vara en i-model - Innovation company model – en modell, procedurer och material för att introducera en effektiv innovationsmanagement i företaget.

Inom projektet, i-model ska det utvecklas och testas samt presenteras möjligheterna för att stimulera processer i företaget – hur man överför idéer till affärsverksamhet och etablera självlärande inom innovativitet.

Vi förväntar oss att i-model ska tillhandahålla ett användbart verktyg för att implementera goda exempel och rutiner I ledningen av innovationsaktiviteter i företaget, och inte bara inom träindustrin utan i alla andra typer av företag.

Vi tror starkt på att implementeringen av projektet kommer att vara ett viktigt steg för att stärka konkurrensförmågan inom träindustrin i Europa såväl som på världsmarknaden.

I. PARTNER

Institutioner som bildar projektteamet är:

Inštitut za inovativnost in tehnologijo

Korona plus Ltd. - Institute for Innovation and Technology, Slovenien (projektledare), e-mail: phare.inovacije@guest.arnes.si,

ICDC

ICDC-Mjärdevi Science Park, Linköping, Sverige, e-mail: arne.kullbjer@icdc.se,

HRDC

Hellenic Regional Development Center, Grekland, e-mail: ngeorg@hrdc.org.gr,

Cassovia BIC

Cassovia BIC Ltd. - Business and Innovation Center, Slovaken, e-mail: chovan@bicke.sk,

Lesarski grozd

Wood Industry Cluster, Slovenien, e-mail: grozd@sloles.com,

Faculty of Manegement

University of Primorska, Faculty of Management Koper, Slovenien, e-mail: peter.fatur@fm-kp.si.

Projektet har bekostats med stöd av Europakommissionen. Huvudpartner: Korona plus d.o.o. Innehållet i boken reflekterar inte nödvändigtvis den Europeiska kommissionens åsikter och kommissionen är ej heller ansvarig för innehållet.


II. PROJEKTLÄNGD OCH GEOGRAFISK TÄCKNING

Projekt är på 36 månader från 1st December 2004 to 1st December 2007.

Projektaktiviteter ska genomföras I alla deltagande länder, Slovenien, Grekland, Sverige och Slovakien. Icke desto mindre förväntas resultaten ha en mer universell karaktär. i-model ska tillhandahålla en affärsmodell för att implementera innovationsprocesser I företag från hela EU.


III. BUDGET

Projektbudgeten som är godkänd av Europeiska kommissionen är 503.803,00 EURO. Maximalt EU-stöd är 377.852,00 EURO (75%).


IV. MÅLGRUPP

Projektet målgrupp täcker 12 småföretag som representerar träindustriföretag och möbelföretag I deltagande länder:

Under projektperioden ska 60 till 100 personer i ledande ställning utbildas för att bli mentorer för sina medarbetare. Handlett projektarbete representerar en viktig del av projektet. Ytterligare 100-150 anställda från deltagande företag kommer att involveras i utbildning och konkreta innovationsprocesser under mentorerna handledning. Dessutom kommer representanter från regionala utvecklingsorganisationer inbjudas att sprida informationen även till andra företag och branscher som också behöver kunskaper i sina dagliga aktiviteter.

Varför träindustrin?

Trä är en naturlig resurs i de flesta EU-länder. Det är int enbart ekonomiskt utan också miljövänligt, och sociala faktorer som är mycket viktiga inom EU, även om senaste ekonomiska analyser visar träindustrin som en av de minst konkurrenskraftiga branscherna. Huvudskälet är höga arbetskraftskostnader i EU, inadekvat FoU med olämplig koppling till ekonomi och tillbakagång på vissa marknader. Projektet angriper utmaningen att skapa stark konkurrenskraft i trä och möbelföretag, speciellt i de nya EU-länderna. Som en konsekvens förväntar vi oss att detta ska öka möjligheterna att överleva på de nämnda traditionella branscherna och anställningen för många människor.


V. HUVUDSTEG

Specifika steg för att nå målen är;

  • Analys av existerande situation inom innovationsprocesser i utvalda träindustriföretag (Analys ”FÖRE”)

  • Utveckling av en modell för lärande organisationer inom innovationer med användning av modern IKT.

  • Preparering och implementering av specifika träningsprogram för ledande personal från utvalda småföretag.

  • Preparering av en innovativ strategi och operationell plan för utvalda företag

  • Analys ”EFTER” och optimering av i-model.

 

Hela projektet


VI. UTBILDNING

Som nämnts tidigare kommer hela träningsprogrammet att utvecklas om implementeras inom projektet. Målet är att öka den specifika kunskapen och färdigheterna inom ledningen från utvalda företag till ett effektivt arbet inom innovationer i företagets dagliga rutiner. Programmet som är baserat på användandet av moderna utbildningsmetoder består av;

 

  • Lektioner, presentationer av praktiska exempel och fallstudier

  • Interaktivt material och metoder genom användande av websidor, erfarenheter från personer som arbetar inom projekt, användbaraa länkar, e-lärande, e-forum etc

 

Innehållet i materialet baseras på kunskaper om upptäkter-innovationskedjor; verktyg för behovsanalyser, tekniker för idéskapande, tekniker för idéval, FoU (idéutveckling), idé management, tekniker för marknadsintelligens, innovationer och FoU stödsystem inom EU.