i-model

 

Skrinja inovacijskih orodij

User:
Pass:
 
  Register?

"Čemu služi novorojeni otrok?" je odgovoril BENJAMIN FRANKLIN na vprašanje, čemu služi nova invencija.

E-mail

Navedena je vrsta trditev, ki se nanašajo na inovacijske procese v podjetjih. Prosimo, izrazite svojo stopnjo strinjanja s trditvijo za vaše podjetje z oceno med 1 in 4:

4 (soglašam)
3 (delno soglašam)
2 (večinoma ne soglašam)
1 (ne soglašam).

1. Uporabljamo različne metode za analizo potreb naših kupcev (npr. anketiranje, SWOT analizo, metodo fokusnih skupin).

1 2 3 4

2. Primanjkuje nam dobrih, izvirnih idej.

1 2 3 4

3. Sistematično preverjamo, kakšne so dejanske potrebe in želje naših kupcev (tako obstoječih kot potencialnih).

1 2 3 4

4. Pogosto se nam dogaja, da misel na realizacijo sicer obetavne ideje opustimo, ker nimamo ustreznega znanja ali drugih virov za realizacijo.

1 2 3 4

5. Načrtujemo, da bo obseg poslovanja našega podjetja v prihodnosti rasel.

1 2 3 4

6. Poznamo in uporabljamo različne tehnike za generiranje idej in uvajanje izboljšav (brain storming, diagram ribja kost, borza problemov, tehnike lateralnega razmišljanja ...)

1 2 3 4

7. Znamo priti do informacij o novo razvitih tehnologijah, rezultatih trenutnih raziskav v svetu (na področju naše panoge) in poslovnih možnostih v svetu.

1 2 3 4

8. Zelo velik delež idej za nove tržne proizvode, ki se nam porodijo, nikoli ne doživi realizacije v praksi.

1 2 3 4

9. Preden sprejmemo odločitev o razvoju invencije, zelo temeljito finančno in drugače ovrednotimo potrebne vire za realizacijo in njene učinke.

1 2 3 4

10. Večino naših idej/rešitev, ki so bile potrebne pravne zaščite (patent, model, znamka), smo že zaščitili.

1 2 3 4

11. V naši dejavnosti je za uspešno poslovanje zelo pomembno, da imaš izvirne poslovne ideje (npr. za nove izdelke, za drugačne trženjske pristope, za dobro organizacijo procesov ipd.).

1 2 3 4

12. Če bi nam uspelo najti ustrezne zunanje strokovnjake, bi lahko naši izdelki postali boljši.

1 2 3 4

13. Odločitve glede novih izdelkov sprejemamo bolj na podlagi intuicije kot na podlagi temeljite analize.

1 2 3 4

14. Vemo, katere elemente mora imeti dober poslovni načrt.

1 2 3 4

15. Seznanjeni smo z možnostmi podpore, ki jih na področju inovacij in RR dejavnosti nudijo programi EU.

1 2 3 4

16. Dobro smo seznanjeni z zadnjimi svetovnimi dosežki na strokovnih področjih, ki so povezana z našim podjetjem.

1 2 3 4

17. K uvajanju novega izdelka pristopamo zelo sistematično. Celoten proces uvajanja skrbno načrtujemo (terminski načrt, potrebna sredstva, potrebni kadri ...).

1 2 3 4

18. Večina novih izdelkov, ki smo jih uvedli na trg, je bila komercialno uspešnih.

1 2 3 4

19. O področju intelektualne lastnine (patent, znamka, model ipd.) ne vemo skoraj ničesar.

1 2 3 4

20. Smiselno bi bilo, da začnemo širiti naše poslovanje tudi v tujino.

1 2 3 4

21. Obstaja realna možnost, da naš izdelek, obliko oz. znak konkurenca prekopira.

1 2 3 4