i-model

 

Inovacijski model podjetja

User:
Pass:
 
  Register?

Ustvarjalnost je proces odkrivanja nečesa, iz česar nisi izhajal. - COLLINGWOOD

E-mail

Splošni cilj projekta je uvedba strategije managementa inovativnosti v lesno predelovalni industriji in sicer na podlagi usposabljanja in mentorstva srednjega in višjega managementa, kar bo vodilo k hitrejšemu razvoju podjetja in večji konkurenčnosti.

Končni produkt projekta bo i-model – Inovacijski model podjetja – skupek metodologije, postopkov in materialov ''pripravljenih za uporabo'' za učinkovit inovacijski management v podjetjih.

Rezultat projekta bo predstavljal možnosti za spodbujanje inovacijskih procesov v podjetjih – kako ustvarjati ideje in jih pripeljati do poslovne realizacije, kako ustvariti inovativnosti naklonjeno klimo v organizaciji.

i-model bo ponudil uporabno orodje za izvrševanje dobre prakse in rednih postopkov dela v managementu inovacijskih procesov podjetij in sicer ne samo v lesno predelovalni industriji, ampak tudi v drugih panogah.
Prepričani smo, da bo izvedba projekta predstavljala pomemben korak na poti k okrepitvi konkurenčnosti lesno predelovalne industrije na evropskem in svetovnem trgu.

I. PARTNERJI

Institucije, ki sestavljajo projektno ekipo so:

Inštitut za inovativnost in tehnologijo

Korona plus d.o.o. – Inštitut za inovativnost in tehnologijo, Slovenija (mednarodni koordinator), e-pošta: phare.inovacije@guest.arnes.si,

ICDC

ICDC-Mjärdevi Science Park, Švedska, e-pošta: arne.kullbjer@icdc.se,

HRDC

Hellenic Regional Development Center, Grčija, e-pošta: ngeorg@hrdc.org.gr,

Cassovia BIC

Cassovia BIC Ltd. - Business and Innovation Center, Slovaška, e-pošta: chovan@bicke.sk,

Lesarski grozd

Lesarski grozd, Slovenija, e-pošta: grozd@sloles.com,

Faculty of Manegement

Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper, Slovenija, e-pošta: peter.fatur@fm-kp.si.

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.


II. TRAJANJE IN GEOGRAFSKI OBSEG

Projekt traja 36 mesecev in sicer od 1. decembra 2004 do 1. decembra 2007.
Projektne dejavnosti se bodo izvajale v vseh sodelujočih državah, in sicer Sloveniji, Grčiji, na Švedskem in v Slovaški republiki. Ne glede na to pa bodo imeli rezultati projekta globalni značaj. i-model bo zagotavljal poslovni model uporaben za boljšo izrabo inovativnega potenciala zlasti v podjetjih EU.


III. PRORAČUN

Proračun projekta, ki ga je odobrila Evropska Komisija, znaša 503,803.00 EUR. Maksimalni prispevek Skupnosti je 377,852.00 EUR (75%).


IV. CILJNA SKUPINA

Ciljna skupina vključuje mala in srednje velika podjetja lesno predelovalne industrije v partnerskih državah.

V okviru projekta bo 60 do 120 managerjev iz 12 podjetij sodelovalo na usposabljanjih in bodo postali mentorji svojim sodelavcem. Vodeno projektno delo s ciljem priprave inovacijske strategije in operativnega načrta in izvedbe, ki vključuje to skupino managerjev, je eden izmed pomembnih delov projekta. V nadaljevanju bo v usposabljanje vključenih 100-250 zaposlenih iz sodelujočih podjetij, ki bodo sodelovali tudi pri konkretnih invencijsko-inovacijskih procesih v podjetju. Poleg tega bodo na usposabljanje vabljeni tudi predstavniki regionalnih razvojnih agencij, kar naj bi pripomoglo k diseminaciji znanja tudi v druga podjetja in sektorje, ki potrebujejo tovrstna znanja.

Zakaj lesno predelovalna industrija?
Les tvori naravni vir večine držav EU. Tu ne govorimo le o ekonomskih, pač pa tudi o okoljskih in socialnih faktorjih, ki so EU vsi izredno pomembni, pa čeprav zadnje ekonomske študije prikazujejo lesno industrijo kot eno manj konkurenčnih vej industrije. Glavni razlog so visoki stroški dela znotraj EU, neustrezna povezava R&R z gospodarstvom, recesija na nekaterih glavnih trgih in podobno. Projekt se spopada z izzivom ustvarjanja konkurenčnosti lesne in pohištvene industrije, še posebno v novih državah članicah EU. Posledično pričakujemo, da bo to izboljšalo možnosti za preživetje omenjenih tradicionalnih vej industrije in dodatno zaposlitev.


V. GLAVNI KORAKI PROJEKTA

Osnovni koncept projekta je:

1. razvoj i-modela – sistem metodologije, postopkov in materialov za učinkovito vodenje inovacijskih procesov znotraj podjetja

2. izvedba pilotnega projekta v izbranih podjetjih lesno predelovalne industrije:

  • analiza trenutne situacije na področju inovacijskih procesov v izbranih podjetjih lesno predelovalnega sektorja sodelujočih držav (analiza “prej”),

  • razvoj inovacijskega modela učeče se organizacije,

  • priprava in izvedba programov izobraževanja znotraj podjetja za srednji in višji management izbranih podjetij (SME),

  • priprava inovacijske strategije in operativnega načrta v izbranih podjetjih,

  • analiza “potem” in optimizacija i-modela.

 

Celotni projekt


VI. IZOBRAŽEVANJE

Kot je bilo navedeno, bo celoten program izobraževanja izvršen v okviru projekta. Cilj izobraževanja je izboljšanje specifičnih znanj in veščin srednjega in višjega managementa izbranih podjetij in sicer za učinkovitejše delo na področju inovativnosti v okviru rednega delovnega procesa podjetja. Program, ki temelji na uporabi modernih izobraževalnih orodjih in metodah, bo obsegal:

 

  • predavanja, predstavitve praktičnih primerov in študije primerov,

  • interaktivne materiale in metode z uporabo spletne strani projekta s tematskimi informacijami, z izkušnjami sodelavcev v projektu, koristne povezave, modul za izobraževanje na daljavo /elektronska knjiga/, spletni forum, itn.

 

Vsebine materialov bodo obravnavale invencijsko-inovacijsko verigo: uspešen management idej in inovativnosti, orodja za analizo potreb, tehnike kreiranja idej, tehnike izbora idej, razvoj ideje in R&R, tržni in podjetniški vidiki, intelektualna lastnina, inovativnost in podporni sistem R&R v EU.