Ob koncu projekta BODIMO INOVATIVNI! Razvoj ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti za učitelje v osnovnih šolah (LET’S BE INNOVATIVE! Development of Creativity, Innovation and Entrepreneurship for Primary School Teachers), ki je potekal v okviru programa Erasmus+, KA2, Strateška partnerstva smo pripravili pregled končnih dosežkov v slovenskem in angleškem jeziku.

Share on FacebookShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInPrint this page