Inštitut za inovativnost in tehnologijo (Korona plus d.o.o.) je inovativno usmerjena organizacija,
katere poslanstvo je dvig stopnje inovativnosti podjetij, predvsem pa mladih – v tesnem sodelovanju s šolstvom in gospodarstvom. Deluje v sodelovanju z mrežo vrhunskih mednarodnih strokovnjakov z različnih področij, ki se povezujejo v okviru domačih in mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov.

Glavna področja dela:

MLADI: spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v šolstvu ob vključevanju mladih, učiteljev in sodelovanju z gospodarstvom

Cilji

 • Večja ozaveščenost in motiviranost ciljnih skupin – mladih in njihovih mentorjev,
 • izboljšano sodelovanje med RR, gospodarstvom in šolstvom,
 • večje število invencij in inovacij mladih,
 • boljša pripravljenost mladih na trg dela oz. samozaposlitev,
 • boljša izkoriščenost slovenskega podpornega okolja,
 • večja ozaveščenost širše javnosti o možnostih inovativnih pristopov.

Rezultati

Uspešni projekti, v katere je bilo aktivno vključenih prek 1800 mladih, usposobljenih prek 450 mentorjev, izdanih več knjig in strip, pripravljenih več nagradnih natečajev, izvedenih več konferenc in razstav doma in v tujini, vzpostavljenih več sodelovanj z gospodarstvom, objavljenih desetine poljudnih in strokovnih člankov…

…in kar je najpomembneje: doseženih je bilo že več izredno uspešnih inovacij mladih!

GOSPODARSTVO: spodbujanje in podpora inovacijskim procesom v gospodarstvu

Cilji

 • Prispevek k znanstvenim podlagam za dosego inovativnosti v organizacijah,
 • metodologija spremljanja inovacijskih procesov v podjetju,
 • razvoj inovacijskega modela podjetja v globalni ekonomiji,
 • razvoj inovacijskih standardov,
 • izboljšano sodelovanje med RR, gospodarstvom in šolstvom,
 • boljša izkoriščenost slovenskega podpornega okolja.

 

Rezultati

Več deset strokovnih in znanstvenih ekspertiz ter RR projektov, usmerjenih v dosego inovativnosti gospodarstva ob boljši izkoriščenosti slovenskega in mednarodnega podpornega okolja. Vzporedno poteka razvoj metodologije za praktično analizo stanja na področju inovacijskih procesov ter razvoj inovacijskega modela, ki predstavlja skupek metodologij in materialov za učinkovit management inovativnosti v podjetjih. Osnovan je na raziskovalnih izsledkih, dobrih praksah, andragoških pristopih in mednarodnem sodelovanju. Koncept bo prispeval k dvigu konkurenčnosti in podjetništva, med drugim tudi v smislu novih zaposlitvenih možnosti in spodbujanja sodelovanja med podjetji in univerzami, transfera idej in znanja še posebej pri malih in srednje velikih podjetjih.

Izkušnje in značilnosti:

 • izkušnje pri načrtovanju in uresničevanju nacionalnih programov (Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za gospodarstvo etc.),
 • raziskovalno-razvojna dejavnost,
  izkušnje pri managementu raziskovalno razvojne dejavnosti,
 • izkušnje pri razvoju tehnoloških produktov in njihovo uvajanje na trg (registriranih več deset patentov, modelov in blagovnih znamk, avtorstvo več deset avtorskih del, več nacionalnih in mednarodnih nagrad),
 • izkušnje pri pripravi inovativnih promocijskih aktivnosti in programov usposabljanja (interaktivne spletne strani, priročniki, seminarji, promocijski materiali, medijska promocija, mednarodni programi),
 • izkušnje pri projektnem managementu (nacionalni in EU programi),
 • izkušnje pri poučevanju inovacijskega managementa na univerzitetnem nivoju,
 • izkušnje pri usposabljanju učiteljev za inovacijske procese,
 • tesni stiki z univerzami (tako znanstveno tehniških kot poslovnih), javno upravo in podjetji.

Vodja Inštituta za inovativnost in tehnologijo:

Borut Likar, doktor elektrotehniških znanosti, je redni profesor in znanstveni svétnik na UP FM. Njegova raziskovalna področja so management ustvarjalnosti, RRa, inovativnosti in tehnologij; tako v povezavi z gospodarstvom kot s šolskim sistemom. Je avtor vrste izvirnih znanstvenih in strokovnih del ter mnogih patentov in tržno uspešnih inovacij. V svoji bibliografiji ima prek 600 zapisov. Likar je prejemnik več domačih in mednarodnih nagrad za svoje delo, tako s področja raziskovalnega dela kot konkretnih inovacij. Aktiven je tudi kot ocenjevalec projektov EU, vabljen predavatelj, recenzent znanstvenih publikacij in urednik mednarodnih znanstvenih konferenc in publikacij. Med vrsto vabljenih predavanj sta bili še posebno odmevna tista, na sedežu Organizacije združenih narodov v Ženevi in kar v dve v Evropskem parlamentu.
Likar je tudi amaterski fotograf, kjer ga zanimajo predvsem ustvarjalni pristopi, in pisec aforizmov.

Od ustanovitve podjetja je potekalo uspešno delo na skupno 46 projektih.

raziskovalnih projektov

razvojnih projektov

projektov za gospodarstvo

Osebna izkaznica

Pravna oseba: Korona plus d.o.o., Inštitut za inovativnost in tehnologijo
Sedež podjetja: Staretova 11, p.p. 3411, 1001 Ljubljana, Slovenija
Poslovni prostori: Cesta na loko 19, I. nadstropje, 1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: 01 28 39 053
Faks: 01 283 90 55
Elektronski naslov: korona (at) siol.net

Vodja inštituta: prof. dr. Borut Likar, MBA

TTR: 02045-0014692005, pri NLB d.d.
Davčna številka: SI39326594
Matična številka: 5286921 (000)

Kontaktni obrazec

4 + 13 =