Pregled večjih projektov zadnji let

V zadnji je Inštitut za inovativnost in tehnologijo uspešno izvedel več kot 50 raziskovalnih, uporabnih, tehnoloških in drugih nacionalnih in EU projektov. V priponki je predstavljenih nekaj pomembnejših projektov s področja gospodarstva in mladih, pri katerih je Inštitut sodeloval.

Predstavitev večjih projektov

BODIMO INOVATIVNI! RAZVOJ USTVARJALNOSTI, INOVATIVNOST IN PODJETNOSTI ZA UČITELJE V OSNOVNIH ŠOLAH – PROJEKT INNOTEACH! Osnovni namen projekta je v osnovnih šolah spodbuditi drugačen način razmišljanja; pokazati, da je inovacija ključna za uspeh na kateremkoli področju, pri vseh predmetih, v vsakodnevnih šolskih situacijah ali pri soočanju z resničnimi življenjskimi izzivi. Program: Erasmus+, KA2; 2016-2018

2INNO.EU – DO INOVATION NOW! Splošni cilj projekta je dati lastnikom mikro in malih podjetij ter njihovim zaposlenim ključne informacije o menedžmentu inoviranja s kratkim modularnim programom usposabljanja, ki bo prilagojen njihovim potrebam. V okviru projekta smo uspešno podprli več inovatorjev in podjetij in inovacijo 6-letne deklice, ki je postala ena najmlajših slovenskih in svetovnih inovatork in prejela nekaj pomembnih mednarodnih priznanj za invencijo z visokim tržnim potencialom. Program: Leonardo da Vinci, prenos inovacij, 2013-2015

INO2013-2014: Osnovni cilj projekta je bil okrepiti inovacijske zmogljivosti inovatorjev in mikro podjetij. Vloženih je bilo več kot 60 slovenskih patentnih prijav in 5 mednarodnih patentnih prijav PCT; ustanovljenih je bilo 30 inovativnih podjetij; lansiranih več kot 20 novih izdelkov / storitev  ter organiziranih več usposabljanj. V okviru projekta so bile nekatere inovacije predstavljene tudi na mednarodnih sejmih (npr. IIF – Seul, Južna Koreja, ARCA – Zagreb, Hrvaška), kjer so avtorji prejeli več pomembnih nagrad (Nacionalni projekt: SPIRIT Slovenija, 2013-2014).

USTVARJALNOST, PODJETNOST IN INOVATIVNOST UČENCEV – projekt UPI: Namen projekta UPI je bil spodbuditi kreativno, inovativno in podjetniško razmišljanje učencev v osnovni šoli. V okviru projekta smo pripravili celovit priročnik za učitelje / mentorje za učinkovitejše mentoriranje učencev. Poleg tega smo pripravili delavnice za učitelje, ki so jim sledili konkretni inovativni projekti učiteljev. V okviru projekta UPI smo izvedli tudi obsežno raziskavo o inovacijskem potencialu (na podlagi 4 dimenzij) učencev v osnovni šoli (na vzorcu skoraj 700 učencev.). Kot rezultat je bila objavljena mednarodna strokovna monografija in objavljenih nekaj znanstvenih člankov. V sodelovanju z nacionalnimi izobraževalnimi ustanovami smo pripravili učni načrt za akreditacijo: Ustvarjalnost, inovativnost in podjetnost. Program: nacionalni projekt financira s stani SPIRIT Slovenija, 2010-2012

INOVATIVNOST GOZNIH PODJETIJ – PROJEKT IFOREST: Glavni cilj projekta iForest je bil razvoj orodja za izvajanje izobraževanj s področja invencijsko-inovacijskih procesov v podjetju v gozdnem sektorju v sodelujočih državah. Projekt iForest je bil nadaljevanje izredno uspešnega projekta iModel. Program: Leonardo da Vinci, Prenos inovacij, 2010-2012.

EUREKA! IDEJE IN INOVACIJE MLADIH: Osnovni cilj projekta je bil okrepiti inovacijske kompetence mladih in njihovih učiteljev. Obilo uspešnih mladinskih projektov so bile ustvarjene za posledico aktivno vključitev več kot 1.400 učencev, usposabljanje več kot 250 mentorjev organizira številne knjige in strip objavil, več tekmovanj za dodelitev, (med) nacionalne konference in razstave organizirali … Eureka! je bila predstavljena na zaključni konferenci Evropskega leta ustvarjalnosti in inovativnosti kot primer dobre prakse iz Slovenije (Nacionalni projekt, 2005-2009).

INOVACIJSKI MODEL PODJETJA: Splošni cilj evropskega projekta I-model je bila uvedba strategije inovativnosti v lesno predelovalno industrijo. I-model predstavlja skupek metodologije, postopkov in materialov, ”pripravljenih za uporabo” za učinkovit inovacijski management, t.j. diagnostično orodje, priročnik s primeri dobrih praks, izobraževalno-svetovalni program, metodologija za izdelavo Strategije in operativnega načrta, spletne strani, dodatni materiali itd. V okviru projekta je prek 100 predstavnikov iz izbranih podjetij sodelovalo na usposabljanjih in so tako postali mentorji prek 1000 sodelavcem, ki so se že aktivno vključili v inovacijske procese. Razvili smo tudi kratko različico I-modela, t.i. Inovacijsko orodjarnico (Innovation Toolbox). Ta širokemu spektru podjetij, predvsem pa tistim manjšim, ponuja možnost za samostojno, enostavno in učinkovito izrabo inovacijskih potencialov zaposlenih. Izkušnje projektnih partnerjev in podjetij iz  Grčije, Švedske, Slovaške in Slovenije kažejo, da gre za učinkovit pristop. V vključenih podjetjih se že kažejo konkretni rezultati. Ostalim podjetjem, tudi iz drugih branž, pa odločitev za uporabo I-modela nudi možnost za dvig inovativnosti in posledično dosego večje konkurenčnosti. Program: Leonardo da Vinci, pilotni projekti.