Nagradni natečaji – Eureka! ideje in Inovacije mladih

V preteklih letih smo na Inštitutu za inovativnost in tehnologijo izvajali nacionalni projekt ustvarjalnih in dinamičnih mladih. Temeljna filozofija projekta Eureka! Ideje in Inovacije mladih je bila podpora mladim in njihovim mentorjem pri ustvarjalnem in inovativnem delu.

Mlade smo želeli spodbuditi k iskanju idej s kateregakoli področja. Dodatno pa smo v okviru vsakega natečaja posebej nagradili naloge, povezane s temami, ki jih najpogosteje ne zaznamo kot pereč problem, vendar se kljub temu dotikajo nas vseh, npr.:

  • Moja šola: poišči izziv – najdi rešitev!,
  • Izzivi – rešitve v življenju invalida!,
  • Inovativnost mladih za čistejše okolje….

inPod – Tekmovanje za najboljše inovativno podjetniške projekte mladih