InnoTeach – novice št. 1

V okviru projekta BODIMO INOVATIVNI! Razvoj ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti za učitelje v osnovnih šolah (LET’S BE INNOVATIVE! Development of Creativity, Innovation and Entrepreneurship for Primary School Teachers), ki poteka v okviru programa Erasmus+,...