Projekt AISAB bo obravnaval jasno izraženo potrebo oz. cilj EU za izboljšanje ravni inoviranja in njegovega vpliva, zlasti v malih in srednje velikih podjetjih (MSP oz. SME). Na podlagi rezultatov in gradiv drugih inovativnih projektov bo le-ta v kontekstu visokošolskega izobraževanja in prek poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU oz. VET) razvil pristope za razvoj veščin, ki podpirajo inoviranje v MSP. To bo doprineslo k razvoju inoviranja tako v času projekta kot tudi trajnostno. Rezultati bodo vključeni v vsakodnevne dejavnosti visokošolskih ustanov in organizacij, ki zagotavljajo PIU za MSP. Cilji projekta so razvoj učnih materialov, namenjenih krepitvi usposobljenosti študentov pri ocenjevanju in uvajanju inovacij ter oblikovanje orodij, ki študentom pomagajo pri svetovanju v MSP. Prav tako bodo razvita orodja za MSP, da sama diagnosticirajo svojo inovacijsko dejavnost in vzpostavijo pristope za poslovno asistenco, ki jih je mogoče uporabiti za izboljšanje inovacijskih aktivnosti v MSP.

AISAB_brochure_V3

Share on FacebookShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInPrint this page